نرم افزارهاي مرتبط با علوم مختلف - نرم افزار Yenka


Yenka یک نرم افزار شبیه سازی دو و سه بعدی است و با آن می توان پدیده های مرتبط با تکنولوژی و رایانه، ریاضیات و علوم دیگر نظیر فیزیک را شبیه سازی کرد.

جهت دریافت نرم افزار
Yenka اینجا کلیک نمایید.

نرم افزار Yenka

تاریخ انتشار چهارشنبه 2 تیر 1395
شماره مطلب 107
دفعات دیده شده 1002
آخرین مشاهده 51 دقیقه پیش