نرم افزار مرتبط با علوم مختلف - مرتبط با پودمان ترسيم با رايانه كار و فناوري نهم


 DPlot از نرم افزارهای کم حجم و سریع جهت رسم گراف های دو و سه بعدی ، ویژه کلیه رشته های مهندسی می باشد .در نرم افزار DPlot برای رسم نمودار مورد نظر خود ، پس از تنظیم های مقدماتی و انتخاب نوع گراف ، تنها کافی است مقادیر را وارد نماییم و به همین سادگی و تنها با یک کلیک شکل مورد نظر آماده می گردد .

این نرم افزار مرتبط با پودمان ترسیم با رایانه کاروفناوری نهم می باشد.

جهت دریافت این نرم افزار اینجا کلیک نمایید.