***برنامه امتحانات دي ماه 1395***


جهت اطلاع از برنامه امتحانات فایل ضمیمۀ مربوط به مقطع خود را دریافت نمایید. لازم به ذکر است امتحانات از روزهای پایانی آذر ماه آغاز می گردد.