آزمون ورودي پايه دهم دبيرستان هاي دوره دوم استعدادهاي درخشان سال تحصيلي 96-95 به همراه كليد آزمون


آزمون ورودی پایه دهم دبیرستان های دوره دوم استعدادهای درخشان سال تحصیلی 96-95 به همراه کلید آزمون

جهت مشاهده نمونه سؤالات آزمون ورودی پایه دهم دبیرستان های دوره دوم استعدادهای درخشان سال تحصیلی 96-95 و کلید آزمون فایل های ضمیمه را دریافت نمایید.


تاریخ انتشار دوشنبه 23 اسفند 1395
شماره مطلب 122
دفعات دیده شده 193
آخرین مشاهده 5 ساعت پیش