آزمون سراسري ورودي دانشگاه هاي كشور سال 1395- گروه رياضي و فني


جهت مشاهدۀ سؤالات آزمون سراسری ورودی دانشگاه های کشور سال 1395- گروه ریاضی و فنی فایل های ضمیمه را دریافت نمایید.

آزمون سراسری ورودی دانشگاه های کشور سال 1395 گروه ریاضی و فنی

تاریخ انتشار دوشنبه 14 فروردین 1396
شماره مطلب 132
دفعات دیده شده 623
آخرین مشاهده 48 دقیقه پیش