آزمون سراسري ورودي دانشگاه هاي كشور سال 1395- گروه علوم تجربي


جهت مشاهدۀ سؤالات آزمون سراسری ورودی دانشگاه های کشور سال 1395- گروه علوم تجربی فایل های ضمیمه را دریافت نمایید.

آزمون سراسری ورودی دانشگاه های کشور سال 1395 گروه علوم تجربی

تاریخ انتشار دوشنبه 14 فروردین 1396
شماره مطلب 133
دفعات دیده شده 645
آخرین مشاهده 48 دقیقه پیش