آزمون سراسري ورودي دانشگاه هاي كشور سال 1395- گروه علوم انساني


جهت مشاهدۀ سؤالات آزمون سراسری ورودی دانشگاه های کشور سال 1395- گروه علوم انسانی فایل های ضمیمه را دریافت نمایید.

آزمون سراسری ورودی دانشگاه های کشور سال 1395 گروه علوم انسانی

تاریخ انتشار دوشنبه 14 فروردین 1396
شماره مطلب 134
دفعات دیده شده 632
آخرین مشاهده 49 دقیقه پیش