فيلم كوتاه و زيباي نقش دانشمندان و مخترعين اسلامي در پيشبرد فناوري جهان


در این فیلم زیبا، نقش دانشمندان و مخترعان مسلمان بر تمدن و دستاوردهای علمی نوین مورد بررسی قرار می گیرد.

برای دیدن فیلم اینجا کلیک کنید.