بسته سؤالات امتحاني سال سوم متوسطه كليه رشته ها


این بسته شامل سؤالات امتحان نهایی خرداد ماه 94 به تفکیک رشته می باشد که جهت آشنایی شما دانش آموزان عزیز با نمونه سؤالات امتحانی گردآوری شده است.
 
فایل ضمیمه متناسب با رشته خود را دریافت نمایید.

بسته سؤالات امتحانی سال سوم متوسطه کلیه رشته ها

تاریخ انتشار دوشنبه 13 اردیبهشت 1395
شماره مطلب 76
دفعات دیده شده 1535
آخرین مشاهده 22 ساعت پیش