بسته سؤالات امتحاني سال سوم متوسطه كليه رشته ها


این بسته شامل سؤالات امتحان نهایی خرداد ماه 94 به تفکیک رشته می باشد که جهت آشنایی شما دانش آموزان عزیز با نمونه سؤالات امتحانی گردآوری شده است.
 
فایل ضمیمه متناسب با رشته خود را دریافت نمایید.


تاریخ انتشار دوشنبه 13 اردیبهشت 1395
شماره مطلب 76
دفعات دیده شده 769
آخرین مشاهده 1 روز پیش