ستاره هاي خون آشام


تحقیقات جدید حاکی از وجود تعداد شگفت‌آوری از ستاره‌های عظیم در کهکشان راه شیری است که دارای رابطه‌ای خشونت بار با یکدیگر هستند و یک ستاره با مکیدن گازهای ستاره کناری، به یک ستاره خون آشام غول پیکر تبدیل می شود.

 محققان با استفاده از تلسکوپ VLT در رصدخانه جنوبی اروپا در شیلی، ستارگان عظیم O-type را مورد بررسی قرار داده اند. این ستارگان بسیار داغ و بی نهایت درخشان هستند و دمای سطح آنها بیش از 30 هزار درجه سانتیگراد گزارش شده است؛ جرم این ستارگان 15 برابر خورشید است و تا یک میلیون برابر نیز درخشان تر از خورشید باشند.

محققان در این مطالعه نور ساطع شده از 61 ستاره O-type را در شش خوشه ستاره ای متفاوت در فاصله شش هزار سال نوری مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.

نتایج بررسی ها نشان می دهد، بیش از 70 درصد از این ستاره های عظیم تشکیل دهنده سیستم های دوتایی هستند که در آن دو ستاره در مدار یکدیگر قرار می گیرند.

ستارگان پر جرم O-type نقش کلیدی در تکامل کهکشان ها ایفا می کنند، اما می توانند رفتار خشن و افراطی در همنوع خواری از خود بروز دهند که با بلعیدن گازهای ستاره همسایه و تبدیل شدن به یک ستاره خون آشام غول پیکر همراه است.

«سلما دمینک» از محققان موسسه علوم تلسکوپ فضایی در بالتیمور تأکید می کند: یافتن این تعداد ستاره عظیم و پر جرم برای محققان بسیار جالب توجه بود، اما بیش از همه رابطه خشونت بار دو ستاره کنار هم و تبدیل شدن به یکی از آنها به ستاره خون آشام باعث حیرت محققان شد.

«دمنیک» می افزاید: اگر 70 درصد از ستارگان پر جرم رفتاری مشابه داشته باشند، باید شیوه بررسی این ستارگان بطور کامل تغییر پیدا کند.

این ستارگان پر جرم با انفجارهای شدید مانند فروپاشی هسته ابرنواخترها یا انفجارهای اشعه گاما به زندگی خود پایان می دهند.

نتایج این یافته جدید در مجله Science‌ منتشر شده است.

ویدئوی ضمیمه شده را مشاهده نمایید.

ستاره های خون آشام

تاریخ انتشار سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1395
نام منبع ایسنا
شماره مطلب 78
دفعات دیده شده 1177
آخرین مشاهده 42 دقیقه پیش