بازي كنيم، بسازيم، بياموزيم
علوم زيستي


در این کتاب با انواع موجودات زنده، از جمله خودتان آشنا می شوید. با رویاندن گیاه به روش های مختلف به دنیای زیبا و حیات بخش گیاهان راه خواهید یافت و با ساختن جانوران خیالی و تشکیل باغ وحشی از آن ها که در تمام دنیا بی نظیر است حیوانات خانگی دوست داشتنی خود را بیشتر خواهید شناخت و به ارزش این موجوداتی که در این سیاره با ما سهیم اند بیشتر پی خواهید برد.

کتاب علوم زیستی از مجموعه کتاب های "بازی کنیم، بسازیم، بیاموزیم" شامل کتابی با عنوان "گیاهان و جانوران" است. در این کتاب مفاهیم پایه را از راه بازی و ساختن وسایل می آموزید و فعالیت های جالبی را خواهید یافت که در پروژه های تحقیقی و نمایشگاهی به کار شما خواهند آمد.
جهت مطالعه کتاب رو عنوان آن کلیک نمایید.


# بازی کنیم بسازیم بیاموزیم علوم زیستی

تاریخ انتشار دوشنبه 3 خرداد 1395
نام منبع انجمن ترویج علم ایران
شماره مطلب 97
دفعات دیده شده 1716
آخرین مشاهده 10 ساعت پیش