نكات و خلاصه درس اول زبان انگليسي يازدهم تجربي

نكات و خلاصه درس اول زبان ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ریاضی و فیزیک
 • پایه: یازدهم
 • نام درس: زبان انگلیسی2
مشاهده

نكات و خلاصه فصل اول فيزيك دهم رياضي

نكات و خلاصه فصل اول فيزيك ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ریاضی و فیزیک
 • پایه: دهم
 • نام درس: فیزیک (1)
مشاهده

نكات و خلاصه درس اول عربي نهم

نكات و خلاصه درس اول عربي ...

 • مقطع تحصیلی: دوره اول متوسطه جدید
 • رشته: عمومی
 • پایه: نهم
 • نام درس: عربی
مشاهده

نكات و خلاصه فصل اول علوم هشتم

نكات و خلاصه فصل اول علوم ...

 • مقطع تحصیلی: دوره اول متوسطه جدید
 • رشته: عمومی
 • پایه: هشتم
 • نام درس: علوم تجربی
مشاهده

نكات و خلاصه درس اول فارسي هفتم

نكات و خلاصه درس اول فارسي ...

 • مقطع تحصیلی: دوره اول متوسطه جدید
 • رشته: عمومی
 • پایه: هفتم
 • نام درس: فارسی
مشاهده

انيميشن هاي آموزشي علوم ششم ابتدايي مبحث صدا

انيميشن هاي آموزشي علوم ششم ...

 • مقطع تحصیلی: ابتدایی
 • رشته:
 • پایه: ششم ابتدایی
 • نام درس: علوم تجربی
مشاهده

انيميشن هاي آموزشي علوم ششم ابتدايي مبحث چگالي گازها

انيميشن هاي آموزشي علوم ششم ...

 • مقطع تحصیلی: ابتدایی
 • رشته:
 • پایه: ششم ابتدایی
 • نام درس: علوم تجربی
مشاهده

انيميشن هاي آموزشي فيزيك دهم مبحث نيروي اصطحكاك

انيميشن هاي آموزشي فيزيك ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته:
 • پایه: دهم
 • نام درس: فیزیک (1)
مشاهده
8 / 62 نتیجه 7 / 7 صفحه