برنامه امتحانات شهريور ماه سال 96


برنامه امتحانات هماهنگ و نهایی شهریور ماه 1396 تمامی پایه های دوره های تحصیلی ویژه دانش آموزان مدارس روزانه، داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور خارج از کشور در پیوست تقدیم می گردد.


تاریخ انتشار یکشنبه 15 مرداد 1396
شماره مطلب 145
دفعات دیده شده 1786
آخرین مشاهده 4 دقیقه پیش