برنامه امتحانات هماهنگ و نهايي شهريور ماه ۱۳۹۶


برنامه امتحانات هماهنگ و نهایی شهریور ماه ۱۳۹۶ تمامی پایه های دوره های تحصیلی ویژه دانش آموزان مدارس روزانه، داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور خارج از کشور در پیوست تقدیم می گردد.


تاریخ انتشار دوشنبه 13 شهریور 1396
شماره مطلب 146
دفعات دیده شده 821
آخرین مشاهده 14 دقیقه پیش