شيوه آموزش و نحوه برگزاري در اين مدرسه به چه صورت است؟


شیوه آموزش به صورت آموزش الکترونیکی E-learning بوده و منابع آموزشی از طریق سایت مدرسه اینترنتی ثمین در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد و دانش ...

شیوه آموزش به صورت آموزش الکترونیکی E-learning بوده و منابع آموزشی از طریق سایت مدرسه اینترنتی ثمین در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد و دانش آموز طی برنامه اعلام شده از سوی پشتیبان های آموزشی، مطالب درسی را مطالعه نموده و تکالیف هفتگی را حل و برای پشتیبان مربوطه ارسال می کند. همچنین کلاس های آنلاین جهت آموزش و رفع اشکال مطالب درسی مطابق برنامه هفتگی برگزار می شود.


تاریخ انتشار دوشنبه 27 فروردین 1397
شماره مطلب 162
دفعات دیده شده 1243
آخرین مشاهده 2 روز پیش