آيا رشته هاي هنرستان و (فني و حرفه‌اي و كارودانش)هم امكان تحصيل در اين مدرسه را دارند؟


فنی و حرفه ای خیر، ولی دروس عمومی در رشته های مشخص شده آموزش و پرورش در شاخه کار و دانش، ارائه می گردد اما دروس مهارتی باید در مراکز آموزش ...

فنی و حرفه ای خیر، ولی دروس عمومی در رشته های مشخص شده آموزش و پرورش در شاخه کار و دانش، ارائه می گردد اما دروس مهارتی باید در مراکز آموزش مهارتی مورد تأیید در این رشته ها گذرانده شود.

تاریخ انتشار دوشنبه 27 فروردین 1397
شماره مطلب 167
دفعات دیده شده 734
آخرین مشاهده 6 ساعت پیش