آيا معافيت تحصيلي براي خدمت سربازي شامل دانش آموزان مدرسه مي شود؟


بله- مطابق قوانین موجود دانش آموزان، می توانند با ثبت نام و تحصیل در مدرسه الکترونیکی ثمین از معافیت تحصیلی تا سن 24 سالگی، در مقطع پیش ...

بله- مطابق قوانین موجود دانش آموزان، می توانند با ثبت نام و تحصیل در مدرسه الکترونیکی ثمین از معافیت تحصیلی تا سن 24 سالگی، در مقطع پیش دانشگاهی استفاده نمایند.


تاریخ انتشار دوشنبه 27 فروردین 1397
شماره مطلب 169
دفعات دیده شده 1254
آخرین مشاهده 12 ساعت پیش