پاسخ سؤال هفته


در یک سرشماری یک مرد به مأمور سرشماری گفت که سه فرزند دارد که تولد هر سه، امروز است. در جواب این که سنشان چه قدر است، گقت: " حاصل ضرب سنشان 72 است. مجموع سنشان برابر با شماره ی پلاک منزل من است." مأمور پلاک به او گفت: " من باز هم نمی توانم سنشان را بفهمم." مرد گفت: " من فراموش کردم که بگویم بزرگ ترینشان بستنی خیلی دوست دارد!" پس از این جمله مأمور سن بچه ها را فهمید و یادداشت کرد. سن آن ها چه قدر است؟

پاسخ:

برای پاسخ به این این مسأله بایستی به این سوال جواب داد که:
چه دسته های سه تایی از اعداد وجود دارد که حاصل ضربشان 72 است؟
تمام دسته های سه تایی که حاصل ضربشان 72 است را نوشته و حاصل جمع سه عدد را حساب می کنیم.
(1,1,72) (1,6,12) (2,4,9) (1,2,36) (1,8,9) (2,6,6) (1,3,24) (2,2,18) (3,3,8) (1,4,18) (2,3,12) (3,4,6)

البته بعضی از آن ها دور از ذهن است. مثل اینکه فرد یک فرزند 72 ساله و دو فرزند دوقلوی 1 ساله داشته باشد. در هر صورت مجموع این دسته های سه تایی اعداد مختلفی است غیر از دو دسته 14=8 3 3=6 6 2
اگر پلاک خانه 18 بود  مامور سرشماری می فهمید که سن بچه ها چه اعدادی است، زیرا فقط یک دسته 3تایی داریم که حاصل جمع آن 18 شود: 18=9 8 1
پس پلاک خانه باید عددی باشد که تک جوابی نباشد که فقط عدد 14 است. پس پلاک خانه حتما عدد 14 است. حالا می توان سراغ دادۀ دیگر مسأله رفت:(بزرگ ترین آن ها بستنی دوست دارد.) پس حتما یک بزرگترین وجود دارد. پس (6و6و2) قابل قبول نیستچون در این جواب دوقلوی بزرگتر داریم و فقط در جواب (8و3و3) بزرگترین معنی دارد: یک بچه ی 8 ساله که بزرگترین است و دو بچه ی 3 ساله ی دو قلوی کوچکتر. پس جواب مسئله 8و3و3 است.


# سؤال هفته

تاریخ انتشار چهارشنبه 25 فروردین 1395
شماره مطلب 61
دفعات دیده شده 2092
آخرین مشاهده 2 ساعت پیش