فيزيكدانان بزرگ


این کتاب مشتمل بر زندگی و سرگذشت فیزیکدانان برجسته از گالیله تا هاوکینگ می باشد.

برای دسترسی و مطالعۀ این کتاب اینجا کلیک نمایید.


# فیزیکدانان بزرگ

تاریخ انتشار چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395
شماره مطلب 93
دفعات دیده شده 2230
آخرین مشاهده 1 روز پیش