بازي كنيم، بسازيم، بياموزيم
علوم فيزيكي


با انجام دادن فعالیت های این کتاب به پاسخ بسیاری از پرسش هایی که مثلا دربارۀ کار دستگاه های مختلف مکانیکی و الکتریکی در ذهن شماست دست خواهید یافت و به اسرار بسیاری چیزها که به نظر شما جادویی می آیند مثل آهنربا، پی خواهید برد و با آلات موسیقی ابتکاری و بی نظیری که خود می سازید کنسرت خواهید داد.

کتاب علوم فیزیکی از مجموعه کتاب های "بازی کنیم، بسازیم، بیاموزیم" شامل سه جلد کتاب "ماده، انرژی و ماشین های ساده"، "نور و صوت" و "الکتریسیته و مغناطیس" است. در هریک از کتاب ها مفاهیم پایه را از راه بازی و ساختن وسایل می آموزید و فعالیت های جالبی را خواهید یافت که در پروژه های تحقیقی و نمایشگاهی به کار شما خواهند آمد.
جهت مطالعه هر کتاب رو عنوان آن کلیک نمایید.


# بازی کنیم بسازیم بیاموزیم علوم فیزیکی

تاریخ انتشار دوشنبه 3 خرداد 1395
نام منبع انجمن ترویج علم ایران
شماره مطلب 96
دفعات دیده شده 1702
آخرین مشاهده 21 ساعت پیش