مجموعه نمونه سوالات هماهنگ کشوری همراه پاسخنامه آرایه ادبی سال سوم انسانی
جزئیات فایل
دسته بندی نمونه سوالات امتحانی
مقطع تحصیلیدوره آموزش متوسطه قدیم
رشتهعلوم انسانی
پایهسوم
نام درس آرایه های ادبی
حجم فایل: 2262178
تعداد بازدید 221
تاریخ ثبتشنبه 15 اردیبهشت 1397
دانلود فایل

نظرات