کتاب شیمی3 پایه دوازدهم ریاضی فیزیک و علوم تجربی

کتاب شیمی3 پایه دوازدهم ریاضی فیزیک و علوم تجربی شامل 4 فصل می باشد.
جزئیات فایل
دسته بندی کتاب درسی
مقطع تحصیلیدوره دوم متوسطه جدید
رشتهعلوم تجربی
پایهدوازدهم
نام درس شیمی(3)
حجم فایل: 4884624
تعداد بازدید 150
تاریخ ثبتسه‌شنبه 13 شهریور 1397
دانلود فایل

نظرات