فیلم آموزشی شیمی دوازدهم مبحث واکنش های خنثی سازی

حتما تا کنون در مورد اسید ها و باز ها شنیده اید، به واکنش های بین این دو ماده واکنش های خنثی شدن گفته میشه، در این ویدیو در  مورد یکی از کاربردهای این واکنش ها مطالبی را یاد میگیرید...


جزئیات فایل
دسته بندی کلیپ های آموزشی
مقطع تحصیلیدوره دوم متوسطه جدید
رشتهریاضی و فیزیک
پایهدوازدهم
نام درس شیمی(3)
حجم فایل: 20434398
تعداد بازدید 127
تاریخ ثبتچهارشنبه 9 آبان 1397


نظرات