فیلم کمک آموزشی فیزیک دهم فصل 3 مبحث فشار هوا

موضوع : یک نی چگونه کار میکنه؟

برای پاسخ به این سوال شما باید با مفهوم فشار هوا آشنا بشین تا بتونید به رابطه فشار هوا و پدیده های طبیعی پی ببرید با دیدن این ویدیو  به راحتی با مفهوم فشار هوا و مکانیزم عملکرد یک نی به کمک فشار هوا آشنا خواهید شد.


جزئیات فایل
دسته بندی کلیپ های آموزشی
مقطع تحصیلیدوره دوم متوسطه جدید
رشته
پایهدهم
نام درس فیزیک (1)
حجم فایل: 11287096
تعداد بازدید 239
تاریخ ثبتیکشنبه 28 مرداد 1397


نظرات