فیلم کمک آموزشی علوم نهم مبحث شکست نور

تا حالا شده شکست نور باعث خطای دید شما بشه؟ فکر میکنید علتش چیه؟ تو اینویدیو با مفهوم شکست نور کامل آشنا خواهید شد... پس لطفا با همراه باشید...


جزئیات فایل
دسته بندی کلیپ های آموزشی
مقطع تحصیلیدوره اول متوسطه جدید
رشته
پایهنهم
نام درس علوم تجربی
حجم فایل: 17003887
تعداد بازدید 52
تاریخ ثبتیکشنبه 28 مرداد 1397


نظرات