فيلم آموزشي علوم نهم مبحث نيروي اصطحكاك

فيلم آموزشي علوم نهم مبحث ...

 • مقطع تحصیلی: دوره اول متوسطه جدید
 • رشته: عمومی
 • پایه: نهم
 • نام درس: علوم تجربی
مشاهده

hedr54yy4ey4

hedr54yy4ey4

 • مقطع تحصیلی: دوره آموزش متوسطه قدیم
 • رشته: عمومی
 • پایه: اول
 • نام درس: عربی (1)
مشاهده

فيلم آموزشي فيزيك يازدهم مبحث اتصال به زمين

فيلم آموزشي فيزيك يازدهم ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ریاضی و فیزیک
 • پایه: یازدهم
 • نام درس: فیزیک 2
مشاهده

فيلم آموزشي علوم هشتم مبحث اتصال به زمين

فيلم آموزشي علوم هشتم مبحث ...

 • مقطع تحصیلی: دوره اول متوسطه جدید
 • رشته: عمومی
 • پایه: هشتم
 • نام درس: علوم تجربی
مشاهده

فيلم آموزشي فيزيك دهم مبحث دماي اشتعال

فيلم آموزشي فيزيك دهم مبحث ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ریاضی و فیزیک
 • پایه: دهم
 • نام درس: فیزیک (1)
مشاهده

فيلم آموزشي علوم هشتم مبحث آزمايشگاه جداسازي مواد

فيلم آموزشي علوم هشتم مبحث ...

 • مقطع تحصیلی: دوره اول متوسطه جدید
 • رشته: عمومی
 • پایه: هشتم
 • نام درس: علوم تجربی
مشاهده

فيلم آموزشي شيمي دوازدهم مبحث انحلال پذيري گازها

فيلم آموزشي شيمي دوازدهم ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ریاضی و فیزیک
 • پایه: دوازدهم
 • نام درس: شیمی(3)
مشاهده

فيلم آموزشي شيمي دهم مبحث انحلال پذيري گازها

فيلم آموزشي شيمي دهم مبحث ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ریاضی و فیزیک
 • پایه: دهم
 • نام درس: شیمی (1)
مشاهده

فيلم آموزشي علوم هفتم مبحث انحلال پذيري گازها

فيلم آموزشي علوم هفتم مبحث ...

 • مقطع تحصیلی: دوره اول متوسطه جدید
 • رشته: عمومی
 • پایه: هفتم
 • نام درس: علوم تجربی
مشاهده
9 / 352 نتیجه 1 / 40 صفحه