محتواي چند رسانه اي

یادگیری الکترونیکی در واقع آموزش از راه دور بر مبنای فناوری است و در نتیجه محتوای دوره ی آموزشی با استفاده از انتقال صدا، تصویر و متن ارائه می‌گردد.

یادگیری الکترونیکی در واقع آموزش از راه دور بر مبنای فناوری است و در نتیجه محتوای دوره ی آموزشی با استفاده از انتقال صدا، تصویر و متن ارائه می‌گردد.

نقش محتوای چند رسانه ای در فرایند یادگیری:

یکی از ارکان اساسی یادگیری الکترونیکی استفاده از محتوای آموزشی چند رسانه ای است. با استفاده از محتوای چند رسانه ای می توان شیوه های آموزش و یادگیری را جذاب تر و امکان انتقال بهتر مفاهیم درسی را برای دانش آموزان فراهم نمود، به علاوه اینکه ماندگاری مطالب درسی در ذهن دانش آموزان نیز افزایش می یابد.

مزایای استفاده از محتوای چندرسانه ای در فرایند آموزش و یادگیری:

  • دانش آموز در محیط چند رسانه ای به طور فعال در فرایند آموزش قرار می گیرد و از حالت منفعل و صرفا گیرنده خارج می شود.
  • با استفاده از محتوای چندرسانه ای حواس مختلفی درگیر می شود و حس شنیداری و بینایی به شدت فعال می گردد و این مسأله سبب می شود دانش آموزان درک واقعی تری نسبت به مفاهیم درسی پیدا کنند.
  • انتقال مفاهیم از طریق محتوای چندرسانه ای باعث می شود زمان ماندگاری مطالب افزایش یابد.
  • یکی از مزایای مهم استفاده از محتوای چند رسانه ای این است که به تفاوت های فردی توجه می شود، این امر در روانشناسی تربیتی نیز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. زیرا هنگام استفاده از محتوای چندرسانه ای فرد نسبت به خودش و برنامه مقایسه می شود و با توجه به توانایی های خود زمان و فرصت کافی برای یادگیری مطالب و انجام امور مورد نظر را دارد.

در مدرسه اینترنتی ثمین دانش آموزان می توانند در هر زمان و مکانی از طریق پرتال مدرسه به محتوای چند رسانه ای که به اقتضای هر درس متفاوت می باشد، دسترسی داشته باشند.

کادر آموزشی مدرسه اینترنتی ثمین تمام تلاش خود را بر آن داشته تا از طریق در اختیار قرار دادن انواع محتوای آموزشی و برگزاری کلاس و آزمون آنلاین دانش آموزان را در فراگیری هرچه بهتر مفاهیم درسی یاری نماید.

پیام بگذارید

*

code

X