نرم افزار مرتبط با علوم مختلف - مرتبط با پودمان ساز و كارهاي حركتي كار و فناوري نهم


نرم افزار Interactive physics یک نرم افزار ساده برای شبیه سازی است. در این نرم افزار می توانید حرکات ساز و کارهای حرکتی را قبل از ساخت، شبیه سازی کنید.حرکت ساز و کارهای حرکتی را ببینید و طراحی خود را بهینه سازی کنید. این نرم افزار در در تمامی شاخه ها و گروه های آموزشی کاربرد دارد.

این نرم افزار مرتبط با پودمان ساز و کارهای حرکتی کار و فناوری نهم می باشد.

جهت دریافت این نرم افزار اینجا کلیک نمایید.


# نرم افزار مرتبط با علوم مختلف # مرتبط با پودمان ساز و کارهای حرکتی کار و فناوری نهم

تاریخ انتشار یکشنبه 18 مهر 1395
شماره مطلب 112
دفعات دیده شده 2141
آخرین مشاهده 6 ساعت پیش