آزمایش فیزیک مبحث قانون هوک
(ویژه دانش آموزان پایه های دهم و دوازدهم رشته ریاضی و تجربی)

آزمايش فيزيك مبحث قانون هوك
(ويژه دانش آموزان پايه هاي دهم و دوازدهم رشته رياضي و تجربي)


در این آزمایش با داشتن ثابت فنر و نیرویی که به آن وارد می کنیم می توانیم انرژی پتانسیل کشسانی که در فنر ذخیره می شود را محاسبه کنیم. همچنین با تغییر دادن فاکتورهایی مثل ثابت فنر و نیرویی که وارد می کنیم تاثیر این تغییرات را بر عملکرد فنر و نیروی کشسانی ذخیره شده در آن مشاهده کنیم.


# قانون هوک # قانون نیروی بازگرداننده # حرکت نوسانی # فنر# کار و انرژی# انرزی کشسانی

تاریخ انتشار دوشنبه 18 فروردین 1399
شماره مطلب 195
دفعات دیده شده 301
آخرین مشاهده 1 روز پیش