آزمایش فیزیک فشار شاره ها
(ویژه دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی و تجربی و علوم پایه نهم)

آزمايش فيزيك فشار شاره ها
(ويژه دانش آموزان پايه دهم رشته رياضي و تجربي و علوم پايه نهم)


این شبیه ساز شامل سه آزمایش مجزا مربوط به فشار می باشد که بررسی هر یک می پردازیم: 1-در این آزمایش با توجه به قانون فشار در مایعات می توانیم فشار در مایع های مایع های مختلف با اشکال متفاوت را بررسی کنیم. در این بررسی می توانیم تاثیر تغییرات ارتفاع وچگالی در این انوازه گیری مشاهده نماییم. فشار=چگالی*ارتفاع*ثابت گرانش 2-در آزمایش دوم مجرایی وجود دارد که آب از آن می گذرد می توانیم با تغییر حجم محفظه وابستگی فشار جریان آب با آن را بررسی کنیم.نتیجه ی حاصل شده رابطه عکس فشار با حجم می باشد. هر چه حجم مجرا را ا


# شاره # اصل برنولی # چگالی # فشار

تاریخ انتشار سه‌شنبه 19 فروردین 1399
شماره مطلب 198
دفعات دیده شده 246
آخرین مشاهده 3 روز پیش