فيلم آموزشي فصل اول ، درس اول رياضي نهم

فيلم آموزشي فصل اول ، درس ...

 • مقطع تحصیلی: دوره اول متوسطه جدید
 • رشته: عمومی
 • پایه: نهم
 • نام درس: ریاضی
مشاهده

فيلم آموزشي فصل اول فيزيك يازدهم

فيلم آموزشي فصل اول فيزيك ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ریاضی و فیزیک
 • پایه: یازدهم
 • نام درس: فیزیک 2
مشاهده

فيلم آموزشي فصل اول حسابان دوازدهم

فيلم آموزشي فصل اول حسابان ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ریاضی و فیزیک
 • پایه: دوازدهم
 • نام درس: حسابان(2)
مشاهده

فيلم آموزشي درس اول فارسي هفتم

فيلم آموزشي درس اول فارسي ...

 • مقطع تحصیلی: دوره اول متوسطه جدید
 • رشته: عمومی
 • پایه: هفتم
 • نام درس: فارسی
مشاهده
4 / 4 نتیجه 1 / 1 صفحه