آزمایش آهنرباها و آهنرباهای الکتریکی

  • صفحه اصلی
  • برچسب: آزمایش آهنرباها و آهنرباهای الکتریکی

آزمایش فیزیک یازدهم مبحث آهنرباها و آهنرباهای الکتریکی

در این آزمایش با استفاده از یک آهنربا میله ای و قطب نما می توانیم با تغییر مکان و حرکت آهنربا میله ای جهت گیری ذرات مختلف فضا و عقربه آهنربا را ملاحظه کنیم. قسمت دوم همین آزمایش با یک آهنربا الکتریکی متصل به باتری انجام می شود. موضوعاتی که در این آزمایش مورد بررسی […]
ادامه مطلب
X