آزمایش اصطکاک

آزمایش فیزیک دهم مبحث اصطکاک

 در این آزمایش به سادگی می توانیم با ساییدن دو سطح بر روی همدیگر که دارای اصطکاک می باشند شاهد بالا رفتن دما در فصل مشترک سطوح باشیم. به نیروی بین دو سطحی که بر روی یکدیگر می لغزند، اصطحکاک گفته می شود. به عنوان مثال زمانی که کتابی را بر روی میزی هل می […]
ادامه مطلب
X