آزمایش سطح شیبدار: نیروها و حرکت

  • صفحه اصلی
  • برچسب: آزمایش سطح شیبدار: نیروها و حرکت

آزمایش علوم نهم مبحث سطح شیبدار: نیروها و حرکت

مباحثی که در این آزمایش مورد بررسی قرار می گیرند: نیرو، موقعیت، سرعت و شتاب هستند و اهداف یادگیری شامل: پیش بینی کنید که چگونه یک نیروی خارجی بر سرعت و جهت حرکت یک جسم تأثیر می گذارد، از نظر کیفی، اثرات با کمک نمودار بدن آزاد، نمودارهای بدن آزاد را برای رسم نمودارهای موقعیت، […]
ادامه مطلب

آزمایش فیزیک دوازدهم مبحث سطح شیبدار: نیروها و حرکت

در این آزمایش با وارد کردن نیرو به جسم مورد نظر آن را بر روی یک مسیر صاف و سپس سطح شیبدار به حرکت در می آوریم و می توانیم بردارهای تجزیه شده نیروهای وارد بر جسم را حین حرکت مشاهده کنیم و در صورت تمایل می توانیم نیروی اصطکاک را نیز به حرکت اضافه […]
ادامه مطلب
X