آزمایش مولد برق

آزمایش فیزیک یازدهم مبحث مولد برق

در این آزمایش روش های مختلف تولید برق را بررسی می کنیم. در دومین آزمایش می توانیم مشاهده کنیم که با حرکت دادن یک آهنربا میله ای و عبور ان از یک پیچه لامپ متصل به ان روشن می شو و به عبارتی جریان برق تولید می شود. در آزمایش مبدل آزمایش قبل را با […]
ادامه مطلب
X