آزمایش میکرومتر

آزمایش فیزیک دهم مبحث میکرومتر

میکرومتر وسیله اي است که براي اندازه گیري کمیت طول بکار می رود و دقت اندازه گیري آن یکصدم یا یک هزارم میلیمتر می باشد. جسم را بین دو فک قرار داده و با پیچاندن غلاف ، فک ها را به قطعه کار نزدیک میکنیم (نه مماس) حال با پیچاندن جغجغه ، فک ها را […]
ادامه مطلب
X