آزمایش کیت ساخت مدار(AC+DC)

آزمایش فیزیک یازدهم مبحث کیت ساخت مدار(AC+DC)

در این آزمایش دانش آموز می تواند با دسترسی به سیم، باتری، کلید و لامپ یک مدار ساده بسازد و همچنین با جای گذاری اجسام مختلف در مدار رسانا بودن یا نبودن آن ها را بررسی کند. در این آزمایش قابلیت استفاده از ولت سنج و آمپرسنج نیز وجود دارد. جریان متناوب به معنی شار […]
ادامه مطلب
X