فیزیک یازدهم

آزمایش فیزیک یازدهم مبحث قانون فارادی

در این آزمایش حلقه‌ای رسانا به یک جریان‌ سنج وصل شده و در این حالت آهنربایی به تدریج به آن نزدیک می‌شود. با انجام این کار مشاهده می‌شود،‌ در زمان حرکت آهنربا، جریانی الکتریکی در سیم ایجاد می‌شود. فارادی در حالت‌های مختلف، مشاهده کرد تا زمانی که آهنربا نسبت به حلقه ساکن است، جریانی تولید نمی‌شود. در حقیقت […]
ادامه مطلب

آزمایش فیزیک یازدهم مبحث هاکی روی چمن الکتریکی

موضوعاتی که در این آزمایش مورد بررسی قرار می گیرند: الکتریسیته، بارهای الکتریکی و میدان الکتریکی هستند. اهداف آزمایش: متغیرهایی را تعیین کنید که بر نحوه تعامل اجسام باردار تأثیر می گذارند. نحوه تعامل اجسام باردار را پیش بینی کنید. قدرت و جهت میدان الکتریکی اطراف جسم باردار را شرح دهید. از نمودارهای بدن آزاد […]
ادامه مطلب

آزمایش فیزیک یازدهم مبحث مولد برق

در این آزمایش روش های مختلف تولید برق را بررسی می کنیم. در دومین آزمایش می توانیم مشاهده کنیم که با حرکت دادن یک آهنربا میله ای و عبور ان از یک پیچه لامپ متصل به ان روشن می شو و به عبارتی جریان برق تولید می شود. در آزمایش مبدل آزمایش قبل را با […]
ادامه مطلب

آزمایش فیزیک یازدهم مبحث آهنرباها و آهنرباهای الکتریکی

در این آزمایش با استفاده از یک آهنربا میله ای و قطب نما می توانیم با تغییر مکان و حرکت آهنربا میله ای جهت گیری ذرات مختلف فضا و عقربه آهنربا را ملاحظه کنیم. قسمت دوم همین آزمایش با یک آهنربا الکتریکی متصل به باتری انجام می شود. موضوعاتی که در این آزمایش مورد بررسی […]
ادامه مطلب

آزمایش فیزیک یازدهم مبحث آهنربا و قطب نما

در این آزمایش با استفاده از یک آهنربا میله ای و قطب نما می توانیم با تغییر مکان و حرکت آهنربا میله ای جهت گیری ذرات مختلف فضا و عقربه آهنربا را ملاحظه کنیم. جسمی که توانایی تولید میدان مغناطیسی و جذب برخلاف قطب ها را دارد و مانند قطب ها دفع می شود را […]
ادامه مطلب

آزمایش فیزیک یازدهم مبحث کیت ساخت مدار(AC+DC)

در این آزمایش دانش آموز می تواند با دسترسی به سیم، باتری، کلید و لامپ یک مدار ساده بسازد و همچنین با جای گذاری اجسام مختلف در مدار رسانا بودن یا نبودن آن ها را بررسی کند. در این آزمایش قابلیت استفاده از ولت سنج و آمپرسنج نیز وجود دارد. جریان متناوب به معنی شار […]
ادامه مطلب

آزمایش فیزیک یازدهم مبحث کیت ساخت مدار(DC)

کیت ساخت مدار(DC) مداری است که قطعات به صورت زنجیره ای متوالی به هم وصل می‌شوند. این روش باعث می‌شود تا تنها  یک مسیر برای عبور جریان وجود داشته باشد. مدار موازی مداری است که در آن اجزا به صورت موازی به یکدیگر متصل می‌شوند. بنابراین جریان از چندین مسیر عبور خواهد کرد. از ولت متر برای […]
ادامه مطلب

آزمایش فیزیک یازدهم مبحث آزمایشگاه خازن

در فضای این آزمایش با مدار و اجزای آن آشنا می شویم و به بررسی ساختار خازن و وابستگی آن به مولفه های مختلف می پردازیم از جمله فاصله و مساحت صفحه ها. همچنین با انجام این ازمایش قابلیت قرار دادن دی الکتریک با ویژگی های مختلف در میان خازن و داشتن سری های مختلف […]
ادامه مطلب
X