برنامه امتحانات هماهنگ و نهايي شهريور ماه ۱۳۹۶


برنامه امتحانات هماهنگ و نهایی شهریور ماه ۱۳۹۶ تمامی پایه های دوره های تحصیلی ویژه دانش آموزان مدارس روزانه، داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور خارج از کشور در پیوست تقدیم می گردد.


تاریخ انتشار دوشنبه 13 شهریور 1396
شماره مطلب 146
دفعات دیده شده 820
آخرین مشاهده 2 روز پیش