فيزيكدانان بزرگ


این کتاب مشتمل بر زندگی و سرگذشت فیزیکدانان برجسته از گالیله تا هاوکینگ می باشد.

برای دسترسی و مطالعۀ این کتاب اینجا کلیک نمایید.


تاریخ انتشار چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395
شماره مطلب 93
دفعات دیده شده 914
آخرین مشاهده 5 ساعت پیش