فيزيكدانان بزرگ


این کتاب مشتمل بر زندگی و سرگذشت فیزیکدانان برجسته از گالیله تا هاوکینگ می باشد.

برای دسترسی و مطالعۀ این کتاب اینجا کلیک نمایید.

فیزیکدانان بزرگ

تاریخ انتشار چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395
شماره مطلب 93
دفعات دیده شده 1691
آخرین مشاهده 30 دقیقه پیش