بازي كنيم، بسازيم، بياموزيم
علوم زمين


دوست دارید ایستگاه هواشناسی بسازید و وضعیت هوا را پیش بینی کنید؟ ساختن مجموعه ای از سنگ های رنگارنگ با خواص مختلف یا تبدیل دیوار مدرسه به نقشۀ منظومۀ شمسی چطور است؟ بوم شناسی چیست و چرا این قدر در دنیای امروز اهمیت دارد؟ آیا شما می توانید در حل بحران هایی که محیط زیست ما را تهدید می کنند، نقشی داشته باشید؟

کتاب علوم زمین از مجموعه کتاب های "بازی کنیم، بسازیم، بیاموزیم" شامل سه جلد کتاب "آب و هوا"، "زمین و بوم شناسی" و "فضا"ست. در هریک از کتاب ها مفاهیم پایه را از راه بازی و ساختن وسایل می آموزید و فعالیت های جالبی را خواهید یافت که در پروژه های تحقیقی و نمایشگاهی به کار شما خواهند آمد.
جهت مطالعه هر کتاب رو عنوان آن کلیک نمایید.


# بازی کنیم بسازیم بیاموزیم علوم زمین

تاریخ انتشار دوشنبه 3 خرداد 1395
نام منبع انجمن ترویج علم ایران
شماره مطلب 95
دفعات دیده شده 1833
آخرین مشاهده 10 ساعت پیش