انيميشن هاي آموزشي فيزيك دهم مبحث دماي اشتعال

انيميشن هاي آموزشي فيزيك ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ریاضی و فیزیک
 • پایه: دهم
 • نام درس: فیزیک (1)
مشاهده

انيميشن هاي آموزشي علوم ششم ابتدايي مبحث صدا

انيميشن هاي آموزشي علوم ششم ...

 • مقطع تحصیلی: ابتدایی
 • رشته:
 • پایه: ششم ابتدایی
 • نام درس: علوم تجربی
مشاهده

انيميشن هاي آموزشي علوم ششم ابتدايي مبحث چگالي گازها

انيميشن هاي آموزشي علوم ششم ...

 • مقطع تحصیلی: ابتدایی
 • رشته:
 • پایه: ششم ابتدایی
 • نام درس: علوم تجربی
مشاهده

انيميشن هاي آموزشي فيزيك دهم مبحث نيروي اصطحكاك

انيميشن هاي آموزشي فيزيك ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته:
 • پایه: دهم
 • نام درس: فیزیک (1)
مشاهده
4 / 4 نتیجه 1 / 1 صفحه