پایه هشتم

قابل توجه دانش آموزان گرامی

واحدها طی 2 ترم مهر تا دی ماه و بهمن تا خرداد به دانش آموزان داده میشود و در صورت نیاز به اخذ واحد در شهریور هم مقدور می باشد.

X