کلاس های مهارتی

X

داستان نویسی

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر ، شرایط ثبت نام دوره ها و ثبت نام با شماره زیر در ارتباط باشید

989059716997+

خوشنویسی

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر ، شرایط ثبت نام دوره ها و ثبت نام با شماره زیر در ارتباط باشید

989059716997+

قصه خوانی و داستان نویسی

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر ، شرایط ثبت نام دوره ها و ثبت نام با شماره زیر در ارتباط باشید

989059716997+

کلاس فن بیان

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر ، شرایط ثبت نام دوره ها و ثبت نام با شماره زیر در ارتباط باشید

989059716997+

عکاسی

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر ، شرایط ثبت نام دوره ها و ثبت نام با شماره زیر در ارتباط باشید

989059716997+

خوشنویسی

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر ، شرایط ثبت نام دوره ها و ثبت نام با شماره زیر در ارتباط باشید

989059716997+

طراحی لوگو و برندینگ

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر ، شرایط ثبت نام دوره ها و ثبت نام با شماره زیر در ارتباط باشید

989059716997+

تدوین با کمتازیا

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر ، شرایط ثبت نام دوره ها و ثبت نام با شماره زیر در ارتباط باشید

989059716997+

تدوین اندروید

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر ، شرایط ثبت نام دوره ها و ثبت نام با شماره زیر در ارتباط باشید

989059716997+

تاریخ هنر

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر ، شرایط ثبت نام دوره ها و ثبت نام با شماره زیر در ارتباط باشید

989059716997+

تدوین فیلم با premiere

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر ، شرایط ثبت نام دوره ها و ثبت نام با شماره زیر در ارتباط باشید

989059716997+

پایتون مقدماتی

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر ، شرایط ثبت نام دوره ها و ثبت نام با شماره زیر در ارتباط باشید

989059716997+

ایلاستریتور

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر ، شرایط ثبت نام دوره ها و ثبت نام با شماره زیر در ارتباط باشید

989059716997+

انیمیشن سازی با پاورپوینت

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر ، شرایط ثبت نام دوره ها و ثبت نام با شماره زیر در ارتباط باشید

989059716997+

آشپزی

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر ، شرایط ثبت نام دوره ها و ثبت نام با شماره زیر در ارتباط باشید
989059716997+

ICDL

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر ، شرایط ثبت نام دوره ها و ثبت نام با شماره زیر در ارتباط باشید

989059716997+

وردپرس

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر ، شرایط ثبت نام دوره ها و ثبت نام با شماره زیر در ارتباط باشید

989059716997+

هوش تصویری و تصوری

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر ، شرایط ثبت نام دوره ها و ثبت نام با شماره زیر در ارتباط باشید

989059716997+

 

نقاشی

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر ، شرایط ثبت نام دوره ها و ثبت نام با شماره زیر در ارتباط باشید

989059716997+

ناویاب

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر ، شرایط ثبت نام دوره ها و ثبت نام با شماره زیر در ارتباط باشید

989059716997+