برنامه امتحانات شهريور ماه سال 96


برنامه امتحانات هماهنگ و نهایی شهریور ماه 1396 تمامی پایه های دوره های تحصیلی ویژه دانش آموزان مدارس روزانه، داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور خارج از کشور در پیوست تقدیم می گردد.


تاریخ انتشار یکشنبه 15 مرداد 1396
شماره مطلب 145
دفعات دیده شده 1990
آخرین مشاهده 13 ساعت پیش