برگزاري امتحانات به چه صورت است؟


برنامه امتحانی هر ترم حدوداً 1 ماه زودتر برای دانش آموزان ارسال می گردد و در تاریخ مشخص شده با مراجعه به مدرسه ایرانی موجود در کشور محل ...

برنامه امتحانی هر ترم حدوداً 1 ماه زودتر برای دانش آموزان ارسال می گردد و در تاریخ مشخص شده با مراجعه به مدرسه ایرانی موجود در کشور محل سکونت، امتحانات برگزار می شود.


تاریخ انتشار دوشنبه 27 فروردین 1397
شماره مطلب 166
دفعات دیده شده 1421
آخرین مشاهده 18 ساعت پیش