آزمایش فیزیک مبحث نیرو و حرکت
(ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی)

آزمايش فيزيك مبحث نيرو و حركت
(ويژه دانش آموزان پايه دوازدهم رشته رياضي و تجربي)


شامل چهار ازمایش می باشد کحه هر یک به شرح زیر می باشد: 1.بررسی تاثیر اعمال نیرو در یک سیستم توسط کشیدن نخ از دو سمت و مشاهده بی تاثیر بودن فاصله نقطه اعمال نیرو از جسم مورد نظر و همچنین محاسبه ی سرعت حرکت سیستم. 2.بررسی تاثیر اعمال نیرو بر سیستم بدون اصطکاک با سطح حرکت و مشاهده سرعت حرکت با اعمال شدت های مختلف ازنیرو. 3.بررسی اعمال نیرو دارای اصطکام با سطح حرکت و مشاهده حداقل نیروی لازم برای حرکت. با توجه به وجود نیروی اصطکاک در ابتدای حرکت باید حداقل نیروی لازم برای حرکت را اعمال کنیم تا سیستم به حرکت


# نیرو # حرکت # اصطکاک

تاریخ انتشار سه‌شنبه 19 فروردین 1399
شماره مطلب 197
دفعات دیده شده 252
آخرین مشاهده 3 روز پیش