آزمایش فیزیک پایستگی انرژی ، انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل
(ویژه دانش آموزان پایه دهم و علوم پایه هفتم)

آزمايش فيزيك پايستگي انرژي ، انرژي جنبشي و انرژي پتانسيل
(ويژه دانش آموزان پايه دهم و علوم پايه هفتم)


شامل دو ازمایش می باشد که هر یک به شرح زیر است: 1.در ازمایش اول با توجه به اصل پایستگی انرژی در یک سیستم حرکتی بدون اصطکاک سطحی تبدیل انرژی جنبشی به پتانسیل و بلعکس متناسب با مسیر حرکت را مشاهده میکنیم. 2.در ازمایش دوم با توجه به وجود اصطکاک سطحی هدر رفت انرژی را مشاهده می کنیم و در میابیم در یک سیستم حاوی اصطکاک پس از گذشت مدتی سیستم به سکون می رسد و تمام نیرواش هدر می رود.


# قانون پایستگی انرژی # انرژی جنبشی # انرژی پتانسیل # اصطکاک

تاریخ انتشار سه‌شنبه 19 فروردین 1399
شماره مطلب 199
دفعات دیده شده 314
آخرین مشاهده 10 ساعت پیش