آزمایش علوم نهم مبحث نیروها و حرکت

در این آزمایش با وارد کردن نیرو به جسم مورد نظر آن را به حرکت در می آوریم و می توانیم بردارهای تجزیه شده نیروهای وارد بر جسم را حین حرکت مشاهده کنیم و در صورت تمایل می توانیم نیروی اصطکاک را نیز به حرکت اضافه کنیم. همچنین در قسمت بعدی نمودار نیرو زمان حرکت قابل ترسیم است. و در آخر نسبت به مفاهیم تجربه شده بازی ای تعبیه شده است جهت درک بهتر موضوع مورد بحث.

برای انجام این آزمایش اینجا کلیک کنید.

پیام بگذارید

X