آزمایش فیزیک دهم مبحث اصطکاک

 در این آزمایش به سادگی می توانیم با ساییدن دو سطح بر روی همدیگر که دارای اصطکاک می باشند شاهد بالا رفتن دما در فصل مشترک سطوح باشیم.

به نیروی بین دو سطحی که بر روی یکدیگر می لغزند، اصطحکاک گفته می شود. به عنوان مثال زمانی که کتابی را بر روی میزی هل می دهید یا می کشید، اصطحکاک بین کتاب و میز انجام این کار را کمی سخت خواهد کرد. هیچ سطحی به طور کامل صاف و صیقلی نیست. بنابراین اصطحکاک وجود دارد. اصطحکاک همواره در جهتی مخالف حرکت جسم متحرک وارد خواهد شد در نتیجه حرکت جسم کند خواهد شد.

در این آزمایش سطح دو کتاب به هم مالش داده می شود تا اصطحکاک را مورد بررسی و آزمایش قرار دهیم. همانطور که مشاهده می نمایید با مالش سطح دو کتاب به یکدیگر میزان دما بالاتر رفته و مولکول ها بیشتر در معرض برخورد با یکدیگر قرار می گیرند. در مایعات، اصطکاک به صورت مقاومت بین لایه‌های متحرک تعریف می‌شود که گاهی به آن ویسکوزیته گفته می‌شود. در حالت کلی، حرکت مایعات با ویسکوزیته بالا، مانند عسل، به کندی انجام می‌شود. در حالت کلی نیروی اصطحکاک متناسب با نیروی عمودی سطح است و ضریب این تناسب، ضریب اصطحکاک نامیده و با  نشان داده می شود.

برای انجام این آزمایش اینجا کلیک کنید.

پیام بگذارید

X